Hridel pohon z variatoru Typ 2

Motor

Cena:926.00

Hridel pohon z variatoru GSNOM 260 PREDATOR SPORT BUGY Typ 2